Szukaj:Słowo(a): zasiłek z ubezpieczenia chorobowego
meredith1 napisała:

> Mam pytanie kto płaci pracownicy na zwolnieniu lekarskim na dziecko:
> pracodawca czy ZUS? Czy są to te same przepisy jak w przypadku każdego
> pracownika na zwolnieniu: pracodawca płaci 80% pensji przez pierwsze 33 dni,
> a potem ZUS? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Za zwolnienie lekarskie na dziecko placi ZUS -80%, jest to zasilek opiekunczy.
Jesli zaklad ma uprawnienia do wyplaty zasilkow- to wyplaci ci zaklad, ale ze
srodkow z ubezpieczenia chorobowego
Witam Pana,
zwracam się do Pana z pytaniem, ponieważ widzę, że jest Pan na bieżąco z
przepisami i odpowiada Pan szczerze i wyczerpująco.
Pracowałam w jednej firmie 1,5 roku (umowa o pracę na czas nieokreślony) -
rozwiązałam z tą firmą umowę bez wypowiedzenia, ponieważ pracodawca przestał mi
plłacić pensję i składki (złożyłam pozew w Sądzie), następnego dnia rozpoczęłam
pracę w innej fimie (czyli mam ciągłość), ale niestety pracowałam tylko 4
miesiące, ponieważ z powodu reorganizacji i cięcia kosztów pracodawca mnie
zwolnił.
Od trzech tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim (zwolnienie było jeszcze w
trakcie zatrudnienia). Po zwolnieniu chciałbym się zarejestrować w Urzędzie
Pracy.
Czy w takiej sytuacji będzie mi przysługiwał zasiłek po 7 dniach od dnia
rejestracji, czy dopiero po 90 dniach.
Czy to prawda, że w Urzędzie Pracy należy się zarejestrować w ciągu 7 dni od
ukończenia zatrudnienia, bądź pobierania zasiłku chorobowego???, bo nie ma tego
określonego w przepisach UP.
W UP wymagają zaświadczenia z ZUS, że był pobierany zasiłek chorobowy, ale
dostanę go dopiero na koniec listopada, a zwolnienie mam do 22.11, więc martwię
się, czy będę mogła się zarejestrować i przecież od tego dnia przez ponad
tydzień będę bez żadnego ubezpieczenia.
Pozdrawiam i proszę o radę
Jeżeli nie masz szans na zatrudnienie, to raczej powinnaś ostudzić swoje
zamiary względem korzystania z zasiłku macierzyńskiego, nie mówiąc już o
wychowawczym.

Zasiłek macierzyński bowiem przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpiecznia chorobowego urodziła dziecko. Tytuł ubezpieczenia chorobowego
należy rozumieć jako zatrudnienie lub inną działalność, której podjęcie wiąże
się z ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym lub na zasadach dobrowolności).
Tak stanwią przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach
pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60 poz. 636).

To oznacza, że aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego, powinnaś:
1) albo pracować na podstawie umowy o pracę
2) albo wykonywać czynności w ramach umowy zlecenia (ale tu jest warunek, że
wynagrodzenie z tej umowy nie może być niższe niż 800 zł brutto)
3) albo prowadzić działalność gospodarczą.

Prawo do zasiłku wychowawczego jest natomiast ściśle związane z urlopem
wychowawczym. Urlop wychowawczy natomiast jest uprawnieniem wyłącznie
pracowniczym (analogicznie jak urlop wypoczynkowy). Oznacza to, że przysługuje
on tylko tym, którzy pozostają w stosunku pracy.

Pozdrawiam.
Paulina
alkar napisała:

> Paulina a co się dzieje z ubezpieczeniem?
> Mam książeczkę rodzinną i moje dzieci są ubezpieczone "na mnie". Na
> wychowawczym są nadal ubezpieczone, a na bezrobotnym? Mam je "przepisać na
> męża"??
> pzw Ola K

Nie ma wątpliwości co do sprawy Twojego ubezpieczenia zdrowotnego i
społecznego. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, zgodnie z art. 6 ust.
1 pkt 9 ustawy z dnia (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniu, za wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego. Brak
ubezpieczenia chorobowego będzie skutkował tym, że w razie choroby bezrobotny
nie nabywa prawa do zasiłku chorobowego (zwolnienie lekarskie jest niepłatne).
Natomiast w kwestii ubezpieczenia Twoich dzieci, proponowałabym zasięgnąć
szczegółowych informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy, który jest właściwy do
załatwiania tego typu spraw.

Pozdrawiam.
Paulina
Generalnie, planowanie potomstwa w momencie, kiedy traci się pracę nie jest
chyba najlepszym pomysłem. Trzeba mieć świadomość następujących spraw:

1) w przepisach prawa pracy nie istnieje pojęcie przedłużenia okresu
wypowiedzenia, pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia ani rozwiązać umowy o
pracę z kobietą, która już zaszła w ciążę, co w tym przypadku - jak rozumiem -
nie ma miejsca,

2) jeżeli niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie trawania stosunku
pracy, to kontynuowanie zwolnienia jest możliwe, ale trzeba się liczyć z
możliwością zakwestionowania przez ZUS jego zasadności,

3) zasiłek macierzyński przysługuje, jeżeli ubezpieczona w okresie
ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, ubezpieczenie chorobowe ustanie z
chwilą rozwiązania umowy o pracę

4)po zwolnieniu z pracy i zarejestrowaniu się w urzędzie pracy taka osoba traci
możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego

5)w takiej sytuacji, jak powyżej opisana, słabym pocieszeniem jest fakt, że
w razie urodzenia dziecka przez bezrobotną pobierającą zasiłek dla
bezrobotnych, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który
przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Pozdrawiam.
Paulina
Nie mam pojęcia, w jaki sposób oblicza się zasiłek macieŻyński )

Natomiast zasiłek macieRZyński, zgodnie z przepisami usatwy z dnia 25 czerwca
1999 r. (Dz. U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.) o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wynosi 100% podstawy
wymiaru.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych (lub 12 jeżeli
wystąpiły znaczne wahania). Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z
których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.
Podobnie ma się rzecz z premiami kwartalnymi i rocznymi (art. 36 - 42 powołanej
ustawy).

Pozdrawiam.
Paulina
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twój problem. Wydaje mi sie ,że nie ma żadnych
przeszkód to pozostowania w stosunku pracy i prowadzenia działalości
gospodarczej. Pamiętaj jednak, że możesz stracic zasiłek chorobowy jesli
podejmiesz inną pracę zarobkową(np. dział. gosp.). W takim przypadku może sie
okazac , że jestes jednak zdolna do pracy jako pracownik(w tej pierwszej pracy)
i w rzeczywistosci nadużywasz prawa do zasiłku. Jednak zdolnośc do pracy jako
osoba prowadzaca dział gosp. nie oznacza automatycznie, że jesteś zdolna do
pracy jak pracownik(do tej pierwszej pracy z której tytułu pobierasz zasiłek).
Trzeba wtedy udowodnić, że w rzeczywistości jesteś zdolna do pracy w tej
pierwszej pracy i nadużywasz prawa do zasiłku. Jesli chodzi o składki na Zus to
co do ubezp. emeryt. i rentowego to zbieg tytułów czyli stosunek pracy i dział.
gosp. powoduje, że jesteś zwolniona z obowiązkowego ubezpieczenia sie z tytułu
pr. dział. gosp., poniewaz stosunek pracy jest tytułem z pierszestwem i wyłącza
obowiazek ubezp. z drugiego tego tytułu(dział. gosp.). Możesz sie z drugiego
tytułu ubezpieczyc dobrowolnie. Co do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
(ale tego nie jestem pewny) to nie istnieje tu możliwośc zbiegu, czyli z tytułu
pr. dział gosp. możesz ubezpieczyc sie "chorobowo" dobrowolnie , a "wypadkowo"
obowiązkowo.
Tak źle sie zrozumieliśmy, bo myślałem, że poszłaś na zwolnienie przed
wypowiedzeniem. Jeśli poszłaś po, to stosunek pracy się rozwiązał i nie jesteś
już pracownikiem, tylko pobierasz zasiłek za to, że byłaś pracownikiem
przedtem. Jeśli podejmiesz dział. gosp. to stracisz zasiłek:Art. 13. 1. (9)
Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania
ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po
ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:
2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową
stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem
chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy
z powodu choroby.
Rzeczywiście zasiłek chorobowy przysługuje po 180 dni ubezp. chorobowego,
ale:wlicza się do tego okresu poprzednie okresy ubezp. chorobowego, jeśli
przerwa miedzy nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana m. in. urlopem
wychowawczym, bezpłatnym.
Co do zasiłku w czasie ciązy to jesli go nie stacisz to będzie Ci przysługiwał
większy bo nie 80 tylko 100 proc. wymiaru
Moja sytuacja jest podobna:etat, własna DG. Gdy otrzymam zsiłek macierzyński z
tyt. zatrudnienia, będę musiała zrejestrować się do obowiązkowego ubezpieczenia
i opłacać wszystkie składki ZUS z DG.
A co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Na urlop macierzyński zakładam,ze pójdę dwa tygodnie przed terminem porodu, w
końcu jest taka możliwość. W tym momencie zrejestruję się i opłacę składki z
działalności gospodarczej. W momencie urodzenia dziecka zwrócę się do ZUS o
zasiłek macierzyński z tytułu ubezpieczenia chorobowego z tytułu działalności.
Dzięki temu nie tylko zawieszę płacenie składek ale jeszcze dochodzi dodatkowy
zasiłek. Ponieważ prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez tzw. okresu
wyczekiwania, co oznacza, ze powstaje od pierwszego dnia podlegania
ubezpieczeniu chorobowemu.

(wyjaśnienia ZUS wyrażone w piśmie z dnia 9 kwietnia 1999 r., znak:
SZs-6000-74-8/99, z których wynika, że w przepisach brak jest podstaw do
nieuwzględnienia wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym od daty złożenia
wniosku, choćby nawet w tym czasie osoba zgłaszająca wniosek była niezdolna do
prowadzenia działalności z powodu choroby).

pozdrawiam Beata
bujka2 napisała:

> Aby otrzymać zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński z ubezpieczenia
> chorobowego trzeba podlegac obowiazkowemu ubezpieczeniu chorobowemu przez 30
> dni. Reasumując, aby dostać zasiłek chorobowy musisz przepracowac 30 dni.

CZY OWE 30 DNI DOTYCZY OGÓLNIE MIESIACA KALENDARZOWEGO, CZY 30 DNI ROBOCZYCH
(BEZ SOBÓT I NIEDZIEL)????
wynagrodzenie na zwolnieniu chorobowym
Aby otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego trzeba podlegac
obowiazkowemu ubezpieczeniu chorobowemu przez 30
dni. A co się stanie jesli w niedługim czasie od podjecia pracy ktos
zachoruje lub bedzie mial wypadek i dostanie zwolnienie na np. 3
miesiace...czy wtedy nie otrzyma wynagrodzenia (tzn. zasiłku chorobowego?)
czy po uplywie dni brakujacych do tych 30 dni za reszte otrzyma juz
wynagrodzenie? czy ktos wie, jak to jest?
Jeżeli nieobecność w pracy powstała w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu
wychwawczego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, prawo do zasiłku
chorobowego powstaje od następnego dnia po zakończeniu tych przerw, przysługuje
także wówczas, gdy równocześnie z zakończeniem przerwy w ubezpieczeniu ustaje
tytuł ubezpieczenia chorobowego, o ile nie zachodzą okoliczności wykluczające
prawo do zasiłku. Tak wieć zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres
niezdolności do pracy przypadjącej w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu
wychowawczego. Natomiast po zakończeniu urlopu wychowawczego i ustaniu tytułu
ubezpieczenia chorobowego przysługuje prawo do zasiłu chorobowego.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie to jeżeli bezposrednio przed powstaniem
niezdolności do pracy pracownik przez cały okres, z którego ustala się podstawę
wymiaru zasiłku korzystał z urlopu wychowawczego podstawą wymiaru zasiłu
stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolnośc do pracy w
stałej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę lub przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym na takim samym lub
podobnym stanowisku pracy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie o
charakterze zmiennym. Pozdrawiam. Kasia
Znalazłam to na stronie ZUS i wydaje mi się że pierwsze 33 dni zwolnienia nie
zalicza się do tych 182."Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni, a w
przypadku gruźlicy przez 270 dni.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:
<b>pracownikom - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym<b>,
osobom wykonującym pracę nakładczą - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym,
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
duchownym,
osobom odbywającym służbę zastępczą - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym"
wg informacji telefonicznej z zus NIE NALEŻY się zasiłek z dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego jeśli za ten sam okres należy się z ubezpieczenia
obowiązkowego

ćwiczyłam to ostatnio z moim klientem tylko że on miał zlecenie ze składkami a
potem z tym skończył i płacił z działalności pełne składki, jako że miał
ciągłość to się rozchorował ale okazało się że coś trzeba załatwiać w zusie
właściwym miejscowo dla tamtego zleceniodawcy bo tamten zus wypłacał zasiłek a
ni ten gdzie był ubezpieczony donrowolnie

ale co do meritum to w żadnych przepisach nie znalazłam dlaczegóżby nie miały
się należeć dwa zasiłki
Zasiłki dla kobiet w ciąży

Pytanie

Na jaki okres przed przewidywanym terminem porodu pracodawca może zatrudnić
kobietę w ciąży i jaki okres musi być "przepracowany", żeby mogła pobierać
zasiłek macierzyński lub/ i wychowawczy?

Odpowiedź

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia
chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła
dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w
sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania
pogotowia rodzinnego. Tak więc, aby uzyskać zasiłek macierzyński wystarczy, że
ma Pani ubezpieczenie chorobowe, a w momencie zawarcia stosunku pracy takie
ubezpieczenie powstaje

Moze chce sprawdzic czy to nie jest umowa fikcyjna zawarta wylacznie w celu
uzyskania swiadczen?
Czy wykonywalas prace, czy sa jakies dokumenty wypelniane przez Ciebie, czy
potrafisz wskazac swoje miejsce pracy?? )
USTAWA
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa.

Art. 11. 1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 80%
podstawy wymiaru zasiłku.

2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli
niezdolność do pracy:

1) przypada w okresie ciąży,

2) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

3) trwa nieprzerwanie ponad 90 dni, począwszy od 91 dnia tej niezdolności.

3. Do 90 dni, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wlicza się okresu niezdolności
do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie
wyłączając dni wolnych od pracy.

Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega
obowiązkowo temu ubezpieczeniu,
2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest
ubezpieczony dobrowolnie.

Pzdr
orszula1 napisała:

> tak tylko gdy juz bedzie w ciazy czy dostatnie znow pensje?

Ciaza nie ma nic wspolnego z pensja.
Jezeli przez caly okres ciazy bedzie niezdolna do pracy, bedzie otrzymywala
zwolnienia lekarskie, to oczywiscie, ze bedzie rowniez otrzymywala zasilek
chorobowy w wys 100% wynagrodzenia a nastepnie urlop macierzynski i zasilek
macierzynski i kolejny wychowawczy.

. Czy to prawda ze trzba pracowac
>
> przynajmniej 6 tygodni po uplywie urlopu wychowawczego by moc dostawac pensje
> pojsc w trakcie kolejnej ciazy?
Nieprawda
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu
wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru
ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo
do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia
Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia
chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest
spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby
wojskowej.

? Czy tez moze np na poczatku stycznia przyniesc
> zaswiadczenie o ciazy
moze

i zwolnienie lekarskie
Moze pod koniec styczna, ale i tak zasilek chorobowy bedzie wyplacany od
pierwszego dnia po zakonczeniu urlopu wychowawczego.

2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy
przypadającej w czasie:
1) urlopu bezpłatnego,
2) urlopu wychowawczego,

Pzdr
magdapik napisała:
> 1. Czy będzie należał mi się urlop macierzyński?
Sama sobie udzielisz urlopu?
Art. 180. Kodeksu pracy
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
itd.
W rozumieniu prawa nie bedziesz pracownica.

> 2. Czy dostanę zasiłek macierzyński i w jaki sposób będzie on obliczany?
USTAWA
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa
Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega
obowiązkowo temu ubezpieczeniu,

2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest
ubezpieczony dobrowolnie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998, Dz.U. z
1998 roku, Nr 137, poz. 887;

1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6
ust. 1 pkt 1, 3 i 12.

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte
obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1
pkt 2, 4, 5, 8 i 10.

Art. 6
5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi
współpracującymi,

Jak widzisz, musialabys przez okres 180 dni podlegac ubezpieczeniu chorobowemu,
czyli rozpoczac dzialalnosc przed 19 grudnia 2004.

Zatrudnij sie u meza z wysoka pensja, wowczas wystarczy 30 dni.

Pzdr
moze to jakas rada

Ustawa o promocji zatrudnienia....itd.

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:

2) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
3) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej
oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy
zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności,
okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia
rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia
stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po
odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika;

nawet po likwidacji zakladu pracy nalezny zasilek chorobowy nadal wyplaca ZUS,
a jak zapisano w ustawie, okres pobierania zasilku chorobowego wlacza sie do
tych wymaganych 365 dni.

Pzdr
w uzupelnieniu:
Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni
i powstała:

nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub
wypadkowego

Pzdr
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym pracownikom - od 34-go dnia niezdolności do pracy w
roku kalendarzowym (czyli przez pierwsze 33 dni zwolnienia płaci pracodawca, a
od 34-go dnia wypłatę zasiłku przejmuje ZUS).
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy (w Twoim przypadku będzie to średnia z dwóch
miesięcy, które przepracowałaś).
Co do kontroli, o którą pytałaś w innym poście, w Twoim przypadku (jezeli
wogóle będą kontrolować) będą głównie sprawdzać czy nie byłaś fikcyjnie
zatrudniona - ZUS będzie weryfikował Twoje papiery (umowa o pracę,...) zarówno
w siedzibie pracodawcy jak i u Ciebie.
ZUS może również skontrolować zasadność zwolnienia szczególnie jeżeli ma być
ono na dłuższy czas.
Witaj,

jeżeli masz umowę o pracę dłużej niż przez rok, to podstawą wymiary do zasiłku
chorobowego, jest Twój przychód za 12 m-cy kalendarzowych, poprzedzających m-c
zachorowania - art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Jeżeli chodzi o zasiłek macierzyński, to wynosi on 100% podstawy wymiaru
zasiłku - art. 31.1 ustawy jw.(oblicza się tak samo jak przy chorobowym).

Oznacza to, ze jeżeli dobrze się czujesz, to lepiej pracować jak najdłużej,
gdyż pensja sprzed podwyżki będzie Ci wpływała zarówno na zasiłek chorobowy jak
i na macierzyński.

Pzdr, Beata.
umowa tylko do końca ciąży-spokojnie!!!
Dziewczyny, które martwicie się, ze nie dostaniecie macierzyńskiego, jezeli
zlikwidowali firmę lub umowa trwałą tylko do konca ciąży - przeczytajcie.
Na stronie www.zus.pl/swiadcze/zas003.htm
jest napisane, ze:

"Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po
ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie
ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z
naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu.
Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie
umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z
którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu."

A zatem spijcie spokojnie i nie denerwujcie dzidziusiów )) Pozdrawiam.
1.wynagrodzenie za czas choroby przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu
chorobowemu obowiązkowo po upływie 30 dni nieprzerwalnego ubezpieczenia
chorobowego. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy podlegania
ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie.

2. W z wiązku z powyższym jeżeli umowę o prace rozpoczęłaś 14 listopada a
wcześniej z tytułu umowy zlecenia nie odprowadzałś składki na ubezpieczenie
chorobowe bądź przerwa w ubezpieczeniu chorobowym przekroczyła 30 dni to
wymagrodzenie chorobowe przysługiwac Ci będzie od 14 grudnia 2005 r.

3. od 14 grudnia 2005 r do 30 grudnia 2005 r. - będzie to wynagrodzenie za
czas choroby 18 dni wypłacane przez pracodawcę

4. od 1 stycznia 2006 r. do 2 lutego 2006 - będzie to też wynagrodzenie za czas
choroby wypłacane przez pracodawcę (33 dni)natomiast od 3 lutego 2006 będzie to
zasiłek chorobowy (od 3 lutego jest to zasiłek chorobowy finansowany z
pięniędzy ZUS)wypłacany jednak przez pracodawcę jeżeli zatrudnia on powyżej 20
pracowników.
5. Podstawę do naliczenia wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego w
Twoim przypadku stanowi wynagrodzenie którwe osiągnęłabyś gdybyś pracowała cały
miesiąc.
Niestety nie mam w domu nowej ustawy o zasiłkach ale w tym zakresie nic się nie
zmienilo więc masz tu przepis:
Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko,

2) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu
opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

3) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia
rodzinnego.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu
wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części
urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

Wygląda to kiepsko. Najlepiej zapytaj w zUs, bo ten twoj przypadek jest
ciekawy. Może co da sie wymyśleć.
Wij kennen u geen WAZO-uitkering toe - pisza tylko o macierzynskim.
Zasilek chorobowy to ziektewetuitkering. Ale oba sa uzaleznione od
oplacanego ubezpieczenia ziektewet.
Mnie pracodawca zglosil jeszcze przed wygasnieciem kontraktu i UWV
wyplacalo mi chorobowe i macierzynski bez problemu. Przypuszczam
wiec, ze chorobowego tez nie dostaniesz. Zreszta oni w tym liscie
pisza, ze pracodawca zglosil, ze planujesz przejsc na macierzynski
od 17 marca - nie pisza nic, ze zglosil Cie jako niezdolna do pracy
z powodu choroby.
Nie zostalo Ci wiele do terminu porodu. Pozostaje Ci wydusic z
pracodawcy co oni faktycznie zglosili do UWV i szybko rejestrowac
sie w CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) jako bezrobotna - pod tym
adresem
www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/cwiencijfers/contact_c
c (chyba znow podzielil sie na 2 linijki) znajdziesz ten, do ktorego
przynalezysz z racji miejsca zamieszkania (na dole strony wpisz swoj
kod pocztowy). Zrob to jak najszybciej bo cala procedura chyba
troche trwa. Jak juz zostaniesz zarejestrowana to mozesz wystapic o
bezrobonte czyli WW-uitkering. Oni wezma pod uwage Twoja sytuacje,
dochody partnera i zdecyduja czy Ci sie nalezy.

Powodzenia
Maga202 - jestem w podobnej sytuacji. Firma, w której pracuję też niedługo
zostanie zlikwidowana, ale pomimo to dostanę maicerzyński, bo:
- Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży
wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem
przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
www.infoobywatel.gov.pl/psu/3_8/3_3_1/3_3_11/
Co do kwestii becikowego, osobiście uważam, że zarówno becikowe jak i dłuższy
macierzyński nalezy nam się jak psu buda i nie powinnyśmy odrzucać ani jednej
ani drugiej propozycji. Uczciwie płacę podatki i całe życie będę je płaciła tak
więc za przyczynienie się do wzrostu populacji powinnam coś od Państwa dostać.
Uważam, że zasiłek porodowy powinien być analogiczny do zasiłku pogrzebowego. O
zasiłek pogrzebowy nikt nie trąbi, że powinno się go zlikwidować. A dostają go
zarówno biedni jak i bogaci. Tylko teraz na mnie nie krzyczcie ... Poprostu
będę się przy tym upierać i już.
maga202 - przeczytaj
Jak już wcześniej pisałam:
- Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży
wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem
przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
www.infoobywatel.gov.pl/psu/3_8/3_3_1/3_3_11/
Urlop nie ale zasiłek macierzyński to zależy.
Zależy od tego czy ta osoba jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, jeśli tak to
osobie wykonującej umowę zlecenia od której odprowadza się składki na ubezp.
chorobowe (warunek konieczny) przysługuje zasiłek macierzyski. Jest on zapewne
(tego nie wiem na pewno) wypłacany prawdopodobnie przez okres urlopu "na
warunkach urlopu macierzyńskiego" bo umowa zlecenie nie podlega pod kodeks
pracy więc o urlopie macierzyńskim nie ma mowy. Dowiedz się czy zleceniodawca
płaci za nią składki na ubezpieczenie chorobowe. Aha dziecko musi urodzić sie w
okresie ubezpieczenia chorobowego, czyli w okresie trwania umowy zlecenia.
Najlepiej zadzwoń do ZUS i wszystko Ci powiedzą.
Urlop przysługuje wtedy kiedy jest się pracownikiem.Twoja umowa kończy się
w lipcu 2005 i wtedy przestajesz być pracownikiem.Dotyczy to też urlopu
wychowawczego.Czyli urlop wychowawczy ci nie przysługuje,bo musiałabyś go wziąć
po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego - a on kończy się już po terminie
obowiązywania umowy o pracę zawartej na czas określony.Natomiast za urlop
macierzyński płaci Ci ZUS nawet wtedy,gdy nie będziesz pracownikiem już -
zasiłek macierzyński jest płacony z twojego ubezpieczenia chorobowego.

Pozdrawiam
Wynagrodzenie chorobowe (określone w art. 92 Kodeksu pracy) za czas niezdolności
do pracy przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie
mają do niego prawa zleceniobiorcy. Nie oznacza to jednak, iż takim
„pracownikom” nic się nie należy w okresie choroby.

Osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie należy się od pierwszego dnia
choroby zasiłek chorobowy. Świadczenie to przysługuje jednak tylko w sytuacji,
gdy osoba taka był objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (nie jest ono
bowiem obowiązkowe tak jak ma to miejsce w przypadku zatrudnienia w oparciu o
umowę o pracę). Trzeba także pamiętać, iż prawo do tego zasiłku nabywa się
dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli zatem zleceniobiorca zachoruje po 90-ciu dniach opłacania dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego, nabywa prawo do zasiłku chorobowego.
Nigdy nie korzystalam z zasilku chorobowego, ale moje podanie o macierzynski
rozpatrzyli sprawnie (kilka tygodni) i juz zaczelam dostawac pieniadze. Tez
musialam im podac sporo informacji o wplatach na ubezpieczenia spoleczne z
Polski i Holandii, gdzie mieszkalam ostatnio. Zadzwon moze do Social Welfare i
zapytaj, jak sie sprawy maja. Ja mialam mile doswiadczenia z ich call centre,
byli bardzo pomocni w mojej dosc nietypowej sytuacji.

A! Jeszcze sobie pomyslalam, ze moze problem u Ciebie jest taki, ze przed
choroba za krotko placilas skladki w IRL i zasilek musi wyplacic ZUS i sprawa
ciagnie sie po polskiej stronie?

Tak czy siak, ktoras instytucja powinna Ci zaplacic...
Witaj,
zgodnie z przepisami nie ma podstaw do objecia ubezpieczeniem za okres
pobierania zasilku chorobowego (jednakze krus uznaje to dopiero od 2004r. nie
bede wyjasniac zawilosci tego problemu bo za malo tu miejsca, jezeli oddzial
krus wyda decyzje obejmujaca ubezpieczeniem za ten okres prosze od razu odwolac
sie do sadu.)
kwestia bycia zarejestrowanym jako bezrobotny ma wplyw na ubezpieczenie tylko
gdy pobierany byl zasilek dla bezrobotnych, w tym okresie rowniez nie ma
podstaw prawnych do objecia ubezpieczeniem rolniczym, jednakze jezeli byl
zarejstrowany bez prawa do zasilku zostanie objety ubezpieczeniem.
Zglaszajac meza do ubezpieczenia w Krus mozna od razu zlozyc wniosek o
rozlozenie naleznosci na raty, wstrzyma to ewentualne naliczanie odsetek od
zaleglych skladek / najlepiej zlozyc ten wniosek zanim sie uprawomocni decyzja.
pozdrawiam
Tu jest fragment np. Kodeksu Pracy

ŚWIADCZENIA POŚMIERTNE - ZASIŁEK POGRZEBOWY, ODPRAWA POŚMIERTNA

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na
pokrycie kosztów pogrzebu, wypłacane niezależnie od odprawy pośmiertnej
przewidzianej w Kodeksie pracy.

Przysługuje ono w razie śmierci:

1. ubezpieczonego - tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i
rentowym określonym w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a
także osoby, która przed 01.01.1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub
zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. osoby, która wprawdzie w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do
emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2 - z tym, że członkowie rodziny
to: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki,
rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem
pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej, małżonek, wdowiec,
wdowa, rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu
ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku
chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.
W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego z dwóch lub więcej tytułów
przysługuje tylko jeden zasiłek.

pannajoanna
to, że nie wolno pracować podczas pobierania zasilku chorobowego czyli l4
reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005r, nr 31, poz. 267) cytuje:
Art. 17. 1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy
pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z
celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego
zwolnienia.
2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie
zostało sfałszowane.
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w trybie określonym w
art. 68.
inna sprawa jest z zasilkiem macierzyńskim- we wczorajszej Rzeczpospolitej z
17.05(żółta wkładka) był maly artykuł o pracy podczas zasiłku macierzyńskiego-
Rzeczpospolita napisała, ze zakazu nie ma - mozna np. pracować w oparciu o
umowe o dzieło- zreszta jak sie czyta ta ustawe o ktorej napisalam wyzej- w
czesci dotyczacej zasilku chorobowego - jest wyraźny zakaz pracy a w
czescidotyczacej zasilków macierzyńskich takiego zakazu nie ma wkleje wam link
do ustawy:
bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jn&akt=nr17164365&ver=-1&jedn=-1
Nie tak dawno badałam ten temat, bo tak samo prowadzę działalnośc gospodarczą.
A więc jeśli płacisz składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i nie miałaś
ani jednego dnia opóźnienia z płatnością (czyli zawsze płaciłaś przed 10
każdego miesiąca), to zasiłek macierzyński oczywiście się należy.
Wg ustawy zasiłek macierzyński należy się każdej kobiecie która w trakcie
obezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, a więc starczy nawet miesiąca
takiego ubezpieczenia.
Inna sprawa - to, że to cholerne ubezpieczenie przerywa się, jeśli się spóźnisz
z opłaceniem składki chociaż o 1 dzień i wtedy trzeba ponownie składać papiery
na to ubezpieczenie chorobowe i nie ma znaczenia to, że przez kilka mies. po
tym fakcie płaciłaś składki terminowo, inaczej ZUS Ci powie, że wtedy gdy
urodziłaś, już nie miałaś ubezpieczenia i tyle - nic nie będzie się
należało.....
Druk Z-3 jest to Zaświadczenie Płatnika Składek ( Pracodawcy ) a przekazuje
się go się go do ZUS-u w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu
lekarskim przez nieprzerwany okres 30 dni i który jest nadal niezdolny do
pracy tzn będzie przebywał na zwolnieniu dłużej niż te 30 dni ( nie wiem czy
coś sie nie zmieniłoodnośnie tych 30 dni ). Wtedy obowiązek wypłaty zasiłku
chorobowego przejmuje oddział ZUS, ale dotyczy to tylko zakładów pracy
zatrudniających poniżej 5 pracowników bo w przypadku kiedy zatrudnienie jest
wyższe to pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy a potem odlicza sobie tą kwotę
od składek na ubezpieczenia pracowników. Pracodawca nie ma prawa odmówić
wypełnienia druku Z-3. Czy siostra na pewno jest zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS-
ie. No, ale skoro bierze od lekarza zwolnienia to pewnie tak .
pol roku to tak zwany "okres wyczekiwania" ale na "zasilek chorobowy" czyli na
ten ktorego dostajesz 100% jesli jestes na L4 w ciazy...
zasilek macierzynski przysluguje platnikowi ubezpieczenia chorobowego bez
okresu wyczekiwania, czyli wystarczy ze placisz 1 miesiac chorobowe i mas
zprawo do zasilku macierzynskiego
macierzynski przysluguje kazedmu platnikowi ubezpieczenia chorobowego bez
okresu wyczekiwania (czyli np na miesiac przed porodem mozesz oplacic skladke i
masz prawo do pelnoplatnego macierzynskiego)
do wyplaty zasilku jest brana srednia z ostatnich 12 miesiecy lub 6, takze
jesli pracujesz na 1/2 etatu plus ciagniesz jeszcze jakies zlecenia to
dostaniesz tak zwana "podstawe wymiaru" od ktorej placona jest skladka
chorobowa za te twoje 1/2 etatu na umowe o prace...
jeszcze jeden "myk" jest - na umowe zlecenie masz chorobowa skladke platna
dobrowolnie, wiec moze z racji ciazy warto by bylo tez ja oplacac bo wtedy z
tego tytulu rowniez przysluguje ci zasilek... bo jak placisz 2x chorobowe, to
masz prawo do 2 zasilkow!!!
a jesli jestem w bledzie i cos sie zmienilo to niech mnie ktos poprawi zebym
nie tkwila w "ciemnogrodzie"
Zasiłek Ci przysługuje jesli nie miałaś przerwy w ubezpieczeniu lub przerwa
pomiędzy okresami ubezpieczenia wynosiła 30 dni.
W tym momencie istotna jest data zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego z
tytułu umowy zlecenie.

A co do autorki wątku to odpowiedź masz na forum praca.
Winy nie ponosi ZUS ale zakład pracy który powinien niezwłocznie po wypłacie
wynagrodz. za czas choroby złożyć dokumentację w Zusie. Skoro zwolnienie jest
od 9 marca to ostatnie wynagr. chorobowe zostało prawdopod. wypłacone na koniec
kwietnia wiec zaraz na początku maja dokumenty powinny sie znaleźć w ZUS a nie
24 maja. ZUS ZUSEM, upierdliwa instytucja ale w tym wypadku oni nie są winni.
praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74785,3364390.html?as=3&ias=7&startsz=x
Zasiłek macierzyński: Reguluje to art. 61. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nim - w
zakładach, które zgłosiły do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, taki
zasiłek płaci pracodawca, czyli tzw. płatnik składek.

Natomiast ZUS wypłaca je:

• pracownikom zakładów zatrudniających do 20 osób,

ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom z
nimi współpracującym,

ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu
zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.
Art 177 Kodeksu Pracy
§3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej
pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Innymi słowy umowa o pracę na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu,
ale tylko wtedy, gdy uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.
Ponieważ 30.04.09 przypada przed upływem trzeciego miesiąca ciąży, twoja umowa
rozwiązuje się i nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jednakże zasiłek
chorobowy przysługuje ci nadal, gdyż niezdolność do pracy z powodu choroby
powstała w czasie trwania ubezpieczenia i będzie trwała nieprzerwanie po ustaniu
ubezpieczenia. Czyli jeżeli będziesz nieprzerwanie na zwolnieniu (podczas
trwania umowy i po jej ustaniu), wówczas będziesz mieć prawo do zasiłku
chorobowego od ZUS. Natomiast nie będziesz mieć prawa do zasiłku
macierzyńskiego, chyba że twój stan zdrowia na tyle się poprawi, że podejmiesz
pracę i zostaniesz ubezpieczona, gdyż co do zasady zasiłek macierzyński
przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia.
Nie wiem czy o to chodzi??

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi (ubezpieczonemu, który stał się
niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego)
począwszy od 36 dnia niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje też
osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego (np. umowy o pracę), pod warunkiem, że niezdolność do pracy trwa
bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w wypadku
choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej
choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni
od początku choroby.
A na stronie ZUSu pisze inaczej:
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:

pracownikom - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym,
osobom wykonującym pracę nakładczą - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym,
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
duchownym,
osobom odbywającym służbę zastępczą - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym
Panie "autor" zanim się coś napisze trzeba się choć trochę przygotować.
Tylko dyletant pisze o pensji prowadzącego działalność przedsiębiorcy bo w
gospodarce takie coś nie istnieje.
A tak ogólnie przepis jest w porządku bo zasiłek jest formą realizacji polisy
ubezpieczenia chorobowego. Kazda polisa nieopłacona w terminie traci ważność.
Inna sprawa, że ZUS powinnno się zobligować do niezwłocznego informowania o
wygaśnięciu ubezpieczenia a powszechnie znana winna być procedura przywrócenia
terminu płatności. jak się Pan przygotuje do tematu to się Pan dowie co to jest.
Zapytaj się naszego prezydenta-Kaczyńskiego.
On to powiedział i najlepiej wie.
Zasiłek pogrzebowy i tak jest zawsze wypłacany przez ZUS.
Tylko, że po pogrzebie.

"Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po
ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku
chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu."

Chyba, że ktoś nigdy nie płacić ubezpieczenia do ZUS'u.
Sprawa obliczania zasiłków chorobowych jest trochę skomplikowana wiec skoro nie
ma dokładnych danych zakładam, że:
- pracownik jest zatrudniony np. od 2 maja 2005 r. (1 maj-święto) wypadek np.
15 czerwca 2005 r.
- pracownik ma w umowie o prace wynagrodzenie zasadnicze 2400,00 (nie otrzymuje
żadnych innych zmiennych składników płacy) i tyle też otrzymał za pracę w maju.
W takim wypadku do podstawy zasiłku przyjmuje się przeciętne m-ne wynagrodzenie
za pełne miesiące kalendarzowe pracy a więc za m-c maj po pomniejszeniu o
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe:
2400,00 - (2400 x 18,71%) = 1950,96 - podstawa 100%
zasiłek za 1 dzień wyniesie: 1950,96 : 30 = 65,03
Choruje powiedzmy do końca czerwca, zasiłek za czerwiec wyniesie: 16 dni x
65,03 = 1040,48 zł.
Jest to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego płatny od 1 dnia
niezdolności z funduszu ZUS. Pracownik ma do niego prawo oczywiście jeśli
spełnia warunki np. wypadek nie został spowodowany rażącym niedbalstwem
pracownika albo naruszeniem przepisów BHP, to wszystko musi zawierać protokół
wypadkowy. Okres wyczekiwania pomijamy gdyż zasiłek z funduszu wypadkowego
przysługuje niezależnie od okresu ubepieczenia. Inaczej sytuacja wygląda z
prawem do wynagrodzenia za czas choroby z funduszu pracodawcy, przy tak krótkim
okresie zatrudnienia trzeba wziąć pod uwagę datę zgłoszenia do ubezpieczenia
chorobowego i inne sprawy.
Wynagrodzenie za prace za m-c czerwiec wyniesie: 2400 - (2400 : 30 x 16).
Przy umowie o pracę ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe więc okres
wyczekiwania na zasiłek jest 30 dniowy natomiast przy umowie zlecenia
ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i dopiero po 180 dniach wyczekiwania
można zachorować. Sprawdź czy w ogóle masz odprowadzany ZUS od takiej umowy
zlecenia bo jeśli np. jesteś studentem do 26 roku życia to nie ma ZUSu, a do
dobrowolnego chorobowego można się zgłosić jeśli obowiązkowe są składki
emerytalna i rentowa, które przy umowie ze studentem są dobrowolne więc nie ma
nawet możliwości zgłoszenia się do chorobowego.
Są oczywiście przypadki kiedy nie ma okresu wyczekiwania np. jeśli masz już 10
letni okres ubezpieczenia obowiązkowego.
Rzeczywiście umowa zlecenie charakteryzuje się min. tym że nie ma ingerencji
podmiotu zlecającego w proces pracy jak również jest brak podporządkowania
zleceniodawcy i wykonywania zadania pod jego kierownictwem. Jeżeli masz
określone godziny pracy i podlegasz bezpośrednio pod kierownictwo to to są
przesłanki umowy o pracę a nie zlecenia. Niestety często jest tak że pracodawcy
bezkarnie podpisują umowy zlecenia z osobami z którymi są ewidentnie w stosunku
pracy. Znam nawet takie przypadki, że osoby podpisują się codziennie na liści
obecności choć są na umowie zlecenia.
Pozdrawiam
Ewelina
Po pierwsze czy od tej umowy są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne?
Jeśli tak to możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z
tytułu tej umowy i wówczas po okresie 180dni tego ubezpieczenia będzie
przysługiwał Ci zasiłek. Są oczywiście wyjątki kiedy od pierwszego dnia
przysługuje Ci zasiłek np. jeśli masz już za sobą 10 lat obowiązkowych
ubezpieczeń i jeszcze inne przypadki.
Jeżeli natomiast jesteś studentką do 26 roku życia to od takiej umowy nie ma w
ogóle składek w związku z czym nie możesz się dobrowolnie zgłosić do chorobowego
i nie ma wówczas możliwości pobierania zasiłku.
Co do drugiego pytania to to taka umowa może być zawarta na jakikolwiek czas np.
miesiąc, rok, dwa lata. Co ważne może być podpisywana co m-c nowa i nie ma tu
limitu umów.
Te odrębne przepisy to przepisy Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
a dokładnie art. 30 ust 1-3 który brzmi:
Art. 30
1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po
ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie
ciąży:
1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za
okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.
3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w
okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której
nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w
wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Szwajcaria, to nie Unia Europejska.
W Polsce możesz dobrowolnie opłacać składki E + R od co najmniej minimalnego
wynagrodzenia (niecałe 300 zł miesięcznie). Do ubezpieczenia E + R możesz się
zgłosić tylko w ciągu 30 dni od zaprzestania pracy w Polsce (np. rozpoczęcia
urlopu bezpłatnego lub rozwiązania umowy o pracę).
Ubezpieczenie E + R nie daje uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek
macierzyński wynika z ubezpieczenia chorobowego, któremu można podlegać np. z
tytułu zatrudnienia na umowę o pracę,wykonywania umowy zlecenia, prowadzenia
działalności gospodarczej.
Przy umowie o pracę prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek
chorobowy) nabywa się po 30 dniach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Więcej
porad można zasięgnąć w ZUS lub w NFZ (ubezpieczenie zdrowotne).
Tak, moze Pan dobrowolnie przystapic do ubezpieczenia chorobowego.Prosze nie
zapominac ze warunkiem korzystania z dobrowolnych swiadczen ubezpieczenia
zdrowotnego jest dla zlecenioodbiorcy szczesciomiesieczny okres wyczekiwania na
zasilek chorobwy.Po tym okresie mozna korzystac z zasilku chorobowego.

Trzeba zglosic sie do ZUSu i pobrac druk ZUS ZUA.
Dokładniej:

"Po ustaniu zatrudnienia (czyli po ustaniu również tytułu ubezpieczenia) zasiłek
chorobowy wypłacany jest wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała jeszcze w
czasie trwania ubezpieczenia, a po jego ustaniu trwa nieprzerwanie nadal, bądź
też powstała w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego i trwa
nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. (...)
Po ustaniu tytułu ubezpieczenia zawsze zasiłek wypłaca ZUS.
Aby pobierać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia, chory nie może
mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, być
objęty obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym rolników, mieć prawo do zasiłku dla
bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, bądź świadczenia przedemerytalnego,
albo kontynuować po ustaniu ubezpieczenia działalność zarobkową, względnie
rozpocząć prowadzenie jej (w przypadku gdy daje ona tytuł do objęcia dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym).
Zasiłku chorobowego nie otrzyma też osoba, która w czasie trwania ubezpieczenia
nie nabyła do niego prawa, ponieważ nie przepracowała okresu wyczekiwania."

S.
Ania jestes pewna z tym macierzyńskim? Bo wedlu ZUS:

"Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia
chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego itd " - źródło
www.zus.pl/swiadcze/zas003.htm
A pod ubezpieczenie chorobowe właściciel podlega dopiero po tych nieszczęsnych
6 miesiącach
To w takim razie złóż ten wniosek o przywrócenie terminu, nie powinno być
problemu w Twojej sytuacji. Wtedy gdy decyzja będzie pozytywna ZUS przywróci
Cię do ubezpieczenia z pierwotną datą i powinien Ci wypłacić zaległy zasiłek
chorobowy. Możesz też na nowo zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego, a wtedy
na pewno będziesz miała prawo do macierzyńskiego jeżeli urodzisz w czasie
trwania ubezpieczenia. Osoba prowadząca działalność podlega ubezpieczeniu
chorobowemu normalnie od kiedy się zgłosi, to tylko prawo do zasiłku chorobowego
nabywa się po 6 miesiacach tego ubezpieczenia. Ubezpieczona jesteś od momentu
zgłoszenia.
Dobrowolne ubezpieczenie a zasiłek macierzyński
Witam!
Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i w związku z tym ubezpieczona
dobrowolnie na wypadek choroby i macierzyństwa musi mieć 6-miesięczny okres
wyczekiwania (tak jak w przypadku zasiłku chorobowego), żeby otrzymać zasiłek
macierzyński, czy starczy np. 1 miesiąca ubezpieczenia chorobowego?
Czy są może różnice ?
Tsunami, już kiedyś koresponodwałyśmy w tej sprawie. Wtedy wkleiłam taki
kawałek wycięty ze strony ZUSu, więc raczej z dobrego źródła:
"Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:
-pracownikom - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym,
-osobom wykonującym pracę nakładczą - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym,
-członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
-osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
-osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi
współpracującym,
-osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w
czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
duchownym,
-osobom odbywającym służbę zastępczą - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym.

Z tego wynika, że idąc na zwolnienie przy umowie zlecenie, oczywiście po
upłynięciu tych 180 dni, ZUS Ci płaci od pierwszego dnia bez względu na to ile
trwa zwolnienie.

Pozdrawiam i życzę lekkiego porodu
Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni
i powstała:

nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub
wypadkowego albo
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego
lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy
niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie
dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

I ja znów się odwołuję do tego co przekleiłam wyżej ze strony ZUSu. Można iść
na zwolnienie nawet jak Ci się skończyła umowa zlecenie, ale warunkiem jest to,
że musisz dostać zwolnienie w ciągu 14 dni od ustania umowy no i trwa minimum
30 dni.
Ja przynajmniej tak rozumiem to co pisze ZUS.
Może kobietki w ZUSie czasami nie znają takich detali, ale trzeba walczyć o
swoje.
zasiłek jest chorobowy i macierzyński, natomiast świadczenie jest rehabilitacyjne
chorobowy - podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających powstanie niezdolności do pracy
szczegóły www.zus.pl/swiadcze/zas008.htm
macierzyńśki - podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających powstanie niezdolności do pracy
szczegóły www.zus.pl/swiadcze/zas003.htm
rehabilitacyjne - świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub
przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres
pierwszych 90. dni pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do pracy przypada
na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz
gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową (świadczenie rahabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) - w wysokości
100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%
szczegóły www.zus.pl/swiadcze/zas009.htm
witam - juz mogę powiedzieć że od samego początku ciąży jestem na L4 i nie
dostałam z ZUS-u zadnych druków w celu złożenia papierów o zasiłek
rehabilitacyjny; takie dokumenty które miałam złożyc w ZUS-ie przesłala mi na
maila "kadrowa" ode mnie z pracy - ale nie mam już niestety tego maila bo ja te
papiery skłądałam w listopadzie i potem już wywaliłam druki;więc tak:

na 6 tygodni przed skończeniem chorobowego ( czyli na 6 tyg przed ukończeniem
tych 182 dni) musisz złożyć w ZUS-ie:
* wniosek o świadczenie rehabilitacyjne druk NP-7( pierwsza strona do
wypełnienia przez ciebie, drugą stronę wypełnia twój pracodawca)
* twój pracodawca powinien dać tobie "wywiad zawodowy" - tak nazywa się kolejna
karteczka do złozenia i to właśnie zakład pracy wypełnia ( to jest druk N-10
Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego)
* następnie druk N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z
ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie ( tutaj
twój ginek powinien to tobie uzupełnić)
* i do tego ksero karty ciąży

wszystkie te dokumenty oryginał + ksero do zlozenia w zusie
L4
USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r.

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa

(tekst jednolity)

Art. 11. 1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi
80 % podstawy wymiaru zasiłku.
1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, za okres pobytu w
szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.
2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli
niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6
ust. 2:
1) przypada w okresie ciąży;
2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz
zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
3. (uchylony).
4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie
wyłączając dni wolnych od pracy.
5. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres
jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.

Mowa jest tutaj o tym, że każda choroba kobiety, która przypada na okres ciązy
ma wpływ na to, że zasiłek chorobowy będzie wypłacany w wysokości 100% podstawy
wymiaru zasiłku!!! Można tę ustawę znaleźć w Dz. Ust. z dnia 21.02.2005 r. (nr
31), poz.267.
Oczywiście, że zasiłek nie może być niższy niż ten wynikający z aktualnej najniższej płacy, więc jeśli średnia z 12 m-cy wychodzi niższa to należy ją wyrównać.

Mówi o tym Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Art. 45. 1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 % tego wynagrodzenia

Więc wysokość zasiłku chorobowego w przypadku ciąży oraz macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS będzie wynosić 902/932 zł (30/31 dni)

Na stronce ZUS-u znalazłam coś takiego:

"Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni, (...)
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:
pracownikom - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (...)",

Cholipcia - moje księgowe twierdzą, że 33 dni zwolnienia za które płaci
pracodawca nie są zasiłkiem chorobowym.

Ale z tego co piszą na stronce ZUS-u (www.zus.pl/swiadcze/zas008.htm) tak
właśnie jest - czyli bez żadnych papierzysk można być na zwolnieniu 33 dni plus
182 dni.
Pewnie i tak zadzwonię do ZUS-u na wszelki wypadek.
Najkrócej: zdrowotne daj Ci możliwość korzystania ze świadczeń państwowej służby
zdrowia "za darmo". Chorobowe: w przypadku choroby dostajesz zasiłek. Choć nie
tylko:
www.infor.pl/ubezpieczenia/aktualnosci/59263,Korzysci-z-dobrowolnego-ubezpieczenia-chorobowego.html
To coś w rodzaju takiego doubezpiecznienia się (wyższy standard) ponad
obowiązkowe zdrowotne.

G.
Zasiłek macierzyński zawsze jest finansowany ze środków ZUS. Dzieje się tak zarówno w przypadku, kiedy wypłaca go Zakład, jak i gdy obowiązek ten ciąży na pracodawcy.

O tym, czy zasiłki w zakładzie pracy będą wypłacane przez pracodawcę czy ZUS decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku. Obowiązek ustalania prawa i wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2007 roku mają ci pracodawcy, którzy 30 listopada 2006 r. zgłaszali do ubezpieczenia co najmniej 21 osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu

Więcej na ten temat tu
Witaj

umowa - zlecenie nie jest refundowana przez ZUS w przypadku
chorobowego.

www.infor.pl/ubezpieczenia/aktualnosci/33569,Gdy-ZUS-kontrol
uje-zwolnienia.html

"Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy
pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób
niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku
chorobowego za
cały okres tego zwolnienia (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999
r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 60, poz. 636).

Zatem pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego
stwierdzającego jego niezdolność do pracy, nie może w tym czasie
wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Przez pracę zarobkową należy
rozumieć wszelką pracę mającą przynieść zarobek (dochód) wykonywaną
na każdej podstawie prawnej, bez względu na wymiar czasu tej pracy i
jej charakter."

I faktycznie znam przypadek, ze zasiłek chorobowy został jednej
osobie odebrany, bo ktoś ze znajomych doniósł do ZUS, skontrolowano
i nie wypłacono zasiłku tej osobie.

pozdrawiam
Od 1.01.2009 prawo do zasiłku chorobowego masz po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia zdrowotnego, a co do wysokości to nie jest to średnia z 12 miesięcy tego co dostawałaś tylko średnia z 12 miesięcy z tego od czego pracodawca odprowadzał składki do zus, jeszcze pomniejszona o podatek 13,71 % . tak to chyba będzie u ciebie jak na umowie o pracę jesteś. Ja jestem na działalności, więc przysługuje mi średnia średnich krajowych z ostatnich 12 miesięcy pomniejszona o ten podatek czyli teraz jakieś 1650zł. dokładnie możesz poczytać na stronie zus www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429.
A dlatego zasiłek, bo póki jesteś na chorobowym to tak to się nazywa tylko nie płaca ci 80% tylko 100% bo jesteś w ciąży, jak urodzisz to będzie macierzyńskie ale zasady są identyczne.
Kurcze umknęło mi to, ze byłaś na wychowawczym !
No więc zgodnie Art. 37. ustawy zasiłkowej

1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego
miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru
zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący
pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku
chorobowego stanowi:
1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym
akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli
wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,
2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie
wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę
dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które
ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym
miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień,
3) kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej
miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała
niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub
podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje
zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie
osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Czyli w Twoim przypadku przez ostatnie 12 m-cy byłas na
wychowawczym, więc Twoja podstawa to podstawa ustalona na podstawie
stawki i składników wynikajacych z umowy o pracę !
patkag - to nie tak
patkag napisała:

> masz racje!!! i to placone przez 6 miesiecy - zachowana musi byc
ciaglosc i nie mozna sie z nimi spoznic!

To prawo do zasiłku chorobowego i od 2009 roku już po 90 dniach
nabywa się prawo do zasiłku chorobowego - do 2008 było 180 dni
wyczekiwania, teraz jest 90 dni - ale to dotyczy tylko ZASIŁKU
CHOROBOWEGO


Odnośnie ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGOtu nie ma okresu
wyczekiwania, nabywasz do niego prawo (matka prowadząca DG)w
momencie, gdy w dniu porodu (bo od dnia porodu biegnie zasiłek
macierzyński) podlega się pod ubezpieczenie chorobowe.
Skoro rodzimy w marcu, to taka matka moze zgłosić się 01.03 do
ubezpieczenia chorobowego, rodzi 02.03 i ma prawo do zasiłku
macierzyńskiego bajer no nie ?
Gość portalu: kontuzjowany napisał(a):

> Miałem poważną kontuzję zaraz po ustaniu zatrudnienia i przez kilka
> miesięcy otrzymywałem z ZUS zasiłek chorobowy.
> Po wyleczeniu kontuzji zatrudniłem się u kolejnego pracodawcy.
> Jednak problem zaczyna się odnawiać i będzie konieczny zabieg
> operacyjny.
> Pytanie: po jakim czasie od zatrudnienia mogę otrzymać zasiłek
> chorobowy?
> Coś mi świta, że po 3 lub 6 miesiącach, ale pewności nie mam.
> Proszę o pomoc.
> Do ZUS nie jestem w stanie się dodzwonić (ciągle numery zajęte).

To zależy, czy masz ciągłość ubezpieczenia chorobowego. Jeśli tak, to zasiłek
należy Ci się od razu.

S.
Gość portalu: Jola napisał(a):

> Miałam pierwszą umowę zlecenie na 2 miesiące. Następną umowa zlecenie miałam na
> 12 miesięcy. Czy według kodeksu pracy po 180 dniach nieprzerwanego zatrudnieni
> a na umowę zlecenie w tej samej firmie przysługuje mi zasiłek chorobowy i czy l
> iczy się od dnia zatrudnienia tj od początku pierwszej umowy.

A co ma Kodeks Pracy do umowy zlecenia ? Umowa zlecenia oparta jest na Kodeksie
Cywilnym a Ty nie jesteś zatrudniony.

Zasiłek chorobowy przysługuje wtedy, gdy płaci się składki na ubezpieczenie
chorobowe, które w przypadku umowy zlecenia jest dobrowolne. Zawarłeś takie
ubezpieczenie ?

Zasiłek przysługuje po 180 dniach trwania ubezpieczenia chorobowego.

S.
Słyszałam, że prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po 30 przepracowanych
dniach, więc skoro mam umowę o pracę dopiero od 1 go sierpnia to nie wiem czy
zus mi nie powie, że mi się nie należy zasiłek,a tego bym nie chciała. Na
stronie Zus znalazłam coś takiego :"Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku
chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w
zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu
chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego."
W przypadku urodzenia dziecka w okresie przerwy w ubezpieczeniu spowodowanej zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, prawo do zasiłku macierzyńskiego nie przysługuje, zarówno w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak i za okres po wznowieniu wykonywania tej działalności.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie wymaganego okresu ubezpieczenia. Okres ten dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, a więc i dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących, od 1 stycznia 2009 r. wynosi 90 dni, przed ta datą wynosił 180 dni.

Do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego, zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie, pod warunkiem jednak, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

By móc skorzystać z zasiłku macierzyńskiego należy odwiesić działalność i ponownie opłacać składki ZUS. Zasiłek macierzyński liczony jest od podstawy, od której naliczane są składki ZUS.
L4 - chorobowe a pracodawca
Witam:
Mój zakład pracy - prywatny - ma nieprzyjemna praktyke wyplacania
chorobowego. Jestem w ciazy i przebywam na chorobowym, zasilek
wyplacany przez ZUS kierowany jest do pracodawcy ktory nie wyplaca
mi go w terminie opoznienie bywa nawet do 20dni ( po wczesniejszych
interwencjach u pracodawcy - czytaj musze pieniadze wyprosić).Czy
jest to zgodne z prawem? Do tego musze zglosic sie po odbor w firmie
osobiscie, co w moim przypadku nie jest do konca mozliwe.
Kwota deklarowana przez ZUS to ponad 1000zl moj pracodawca wyplaca
mi 949zl. Czy ZUS wyplaca to bez potracenia ubezpieczenia czy
pracodawca sam sobie cos odlcza? Czy kwota ktora powinnam otrzymiac
nie powinna wynosic tyle ile wyplacaja?I czy moge odbierac sama w
ZUSie świadczenie czy moze byc przelane na moje konto ROR? Wiem ze
chyba musi byc jego - pracodawcy - zgoda tyle ze on absolutnie sie
na to nie zgadza. Mam wrazenie ze mnie oszukuje. Pomocy!
Zaraz, zaraz - Mam rozumie Twój post jako, że pracodawca zatrudnia
powyżej 20 osób i jest uprawniony do wypłaty zasiłków tak ?
Bo ZUS wypłaca zasiłki, albo pracodawca.
Czyli pracodawca wypłaca zasiłki ze swojej kasy a w nastepnym m-cu
pomniejsza sobie wpłaty na ZUS odliczając wypłacony zasiłek.
ZUS nie wypłaca pracodawcy a potem pracodawca Tobie - nigdy tak nie
było.

Kwota zasiłku moze się zmieniać - w zalezności od tego ile dni liczy
miesiąc.

Złozyłaś wniosek o wypłatę wynagrodzenia na ROR - jeśli tak to
pracodawca tylko na Twój pisemny wniosek moze wypłacac gotówkowo -
inaczej musi przelewać pieniądze na konto. Oczywiscie w terminie, a
jeśli robi to po terminie to z wyrównaniem odsetke od dni zwłoki.

Skąd wiesz, ze kwota deklarowana to 1000 zł ?

Kwota na 1 dzień chorobowego musi wynosić w każdym m-cu tyle samo,
Czyli przypuścmy za 1 dzien chorobowego masz bruto zasiłku 40 zł i w
zależnosci czy m-c ma 30 dni, 31 to wygląda to tak:

M-c 30 dni - 30 dni * 40 zł ( za 1 dzień choroby-brutto) = 1200
brutto * 18% podatek = 216,00 - 46,33 ulga = 170 podatku, 1200 - 170
= 1030 do wypłaty
M-c 31 dni - 31 dni * 40 zł ( za 1 dzień choroby-brutto) = 1240
brutto * 18% podatek = 223,20 - 46,33 ulga = 177 podatku, 1240 - 177
= 1063 do wypłaty

Ewentualne potrącenia mogą wynikać, choćby z faktu, ze przystąpiłas
do ubezpieczenia grupowego PZU, masz zajęcie komornicze, z innego
tytułu ? Natomiast naliczenie zasiłku za 1 dzien jest takie samo
L4 - ciąza i pracodawca oszust?
Witam:
Mój zakład pracy - prywatny - ma nieprzyjemna praktyke wyplacania
chorobowego. Jestem w ciazy i przebywam na chorobowym, zasilek
wyplacany przez ZUS kierowany jest do pracodawcy ktory nie wyplaca
mi go w terminie opoznienie bywa nawet do 20dni ( po wczesniejszych
interwencjach u pracodawcy - czytaj musze pieniadze wyprosić).Czy
jest to zgodne z prawem? Do tego musze zglosic sie po odbor w firmie
osobiscie, co w moim przypadku nie jest do konca mozliwe.
Kwota deklarowana przez ZUS to ponad 1000zl moj pracodawca wyplaca
mi 949zl. Czy ZUS wyplaca to bez potracenia ubezpieczenia czy
pracodawca sam sobie cos odlcza? Czy kwota ktora powinnam otrzymiac
nie powinna wynosic tyle ile wyplacaja?I czy moge odbierac sama w
ZUSie świadczenie czy moze byc przelane na moje konto ROR? Wiem ze
chyba musi byc jego - pracodawcy - zgoda tyle ze on absolutnie sie
na to nie zgadza. Mam wrazenie ze mnie oszukuje. Pomocy!
Osoby prowadzące DG nie sa objęte regulacjami kodeksu pracy, karty
nauczyciela - a tylko te regulacje mówia o urlopie macierzyńskim.
Ty jako osoba prowadząca DG mas zprawo jedynie do zasiłku
macierzyńskiego - czyli kasy z ZUSU, pod warunkiem, że przystąpiłas
do ubezpieczenia chorobowego z tyt DG.
Otrzymasz zasiłek ustalony z 12 m-cy (przy małym Zusie - małe
pieniadze) ale za to będziesz w czasie pobierania zasiłku
macierzyńskiego zobowiązana jedynie opłacać składkę zdrowotną.
Masz prawo do zasiłku macierzyńskiego zarówno obligatoryjnego jak i
fakultatywnego.

Helana5 - ustawa zasiłkowa mówi, ze jeżeli w DNIU porodu
podlegało się pod ubezpieczenie chorobowe to ma się prawo do zasiłku
macierzyńskiego. Więc moze się tak zdarzyć, że nie zdąży się
zapłacić tej składki* Więc tak przy zasiłku macierzyńskiego nie ma
okresu wyczekiwania - w dniu porodu podlegasz pod ubezpieczenie
chorobowe to masz prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Okres wyczekiwania jest przy zasiłku chorobowym - 90 dni.

* tzn np. przystępujesz do ubez. chorobowego z dniem 01.03.2010,
rodzisz w dniu 05.03 a składki za III placisz dopiero w IV.
A prawo do zasiłku macierzyńskiego jest
margotka28 napisała:

> dokładnie nie wiem, bo to nie moja działka, ale wydaje mi się, że
> kiedy otwierasz działalnośc gospodarczą tracisz uprawnienia do
> wychowawczego, zwolnienia lekarskiego oraz urlopu macierzynskiego.
> To się nazywa polityka prorodzinna. Kobieta ma rodzić dzieci i
> siedzieć w domu

Widac, ze to nie Twoja dzialka.
Urlop macierzynski to urlop przyslugujacy tylko osobom pracujacym na
podstawie umowy o prace. Jesli prowadzac dzialalnosc oplacasz
DOBROWOLNE ubezpieczenie chorobowe, to dostaniesz ZASIŁEK
MACIERZYŃSKI.
Taki sam warunek (oplacanie ubezpieczenia chorobowego) jest
konieczny, aby korzystac ze zwolnien.
Do autorki - mozna otworzyc dzialalnosc, pod warunkiem, ze nie
spowoduje ona zaprzestania osobistej opieki nad dzieckiem.
ZUS
ZUS
Ktos ma pomysl, jak zrobic porzadek z ZUS?
ZUS najpierw przyznal zasilek, a potem kazal go oddac z odsetkami
(ponad 5 tys. zl.)

'ZUS twierdzi, że wina leży po stronie mężczyzny, który po prostu
nie dopełnił formalności. - W chwili otrzymania decyzji o przyznaniu
renty rodzinnej po zmarłej żonie, klient prowadzący działalność
gospodarczą powinien zrezygnować z ubezpieczenia chorobowego, a
zgłosić się do zdrowotnego. Pan Kubacki tego nie zrobił, dlatego
będzie musiał zwrócić pieniądze.

Kubacki: Jeśli miałem przejść na zasiłek zdrowotny, to dlaczego mi
tego nie powiedziano? Urzędnicy sami nie znają się na przepisach.
Wprowadzają w błąd, a później my musimy płacić. Od decyzji ZUS na
pewno będę się odwoływał.'

wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7556720,ZUS_daje__ZUS_odbiera__A_lodzianin_musi_zaplacic_5.html
trzeba napisać oświadczenie że dotychczas nie pobrało się zasiłku
macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego, bo nasz zus kochany ma systemy
różne ale bidni nie mogą się doinformować i sprawdzić czy już koś brał czy nie,
a tak to pisze oświadczenie że nie brał więc oni dają, bo drugi raz (w końcu
ojciec ma rok na skorzystanie z tego) już tego nie powtórzy, chyba że fałszywie
oświadczy
zasiłek ojcowski należy się ojcu i to co bierze matka nie ma znaczenia, poza tym
zasiłek ojcowski jest z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i
macierzyństwa a zasiłki z mops finansowane z budżetu państwa to zupełnie inna bajka
Umowa o pracę zawarta na okres próbny powyżej 1 m-ca lub na czas
określony,która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca
ciąży, ulega z mocy prawa przedłuzeniu do dnia porodu.Pracodawca
wystawia Ci świadectwo pracy i od dnia porodu zasiłek macierzyński
wypłaca ZUS. Żeby mieć prawo do wypłaty L4 nalezy przepracować 30
dni, chyba że masz 10 letni staż ubezpieczenia chorobowego to wtedy
od 1 dnia pracy jest prawo do płatnego L4.
Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 4 ust 3 pkt 3 Ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa przysługuje Pani, jako ubezpieczonej
obowiązkowo z uprzednim ponad 10 letniem ubezpieczeniem - umowa o
pracę - zasiłek chorobowy od pierwszego dnia ubezpieczenia
chorobowego.

Pozdrawiam serdecznie,

Agnieszka Janowska
nie mogą Cię zwolnić bo 1. jesteś w ciąży, 2. jesteś na zwolnieniu lekarskim
ale i tak umowa zakończy się z okresem na który była zawarta bo to umowa na zastępstwo a taka nie ulega przedłużeniu do dnia porodu

jeśli dalej będziesz na zwolnieniu to masz prawo do zasiłku chorobowego z ZUS

Art. 7. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

następnie (po porodzie) jeśli zgłosisz się do urzędu pracy i będziesz miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych to stamtąd będzie "macierzyński dla bezrobotnych"

Art. 73. 1. Okres pobierania zasiłku wynosi:
3. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie, o którym mowa w ust. 1, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.
Mylisz się (piszesz bzdury).
Gość portalu: § napisał(a):

> Tak, uważam inaczej.
> Na urlopie wychowawczym nie przysługuje zasiłek macierzyński.

No to się mylisz.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)

"Art. 29.1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodziła dziecko"

Jakieś pytania ?

S.
Powtarzam pytanie.
Gość portalu: § napisał(a):

> Tak, uważam inaczej.
> Na urlopie wychowawczym nie przysługuje zasiłek macierzyński.

No to się mylisz.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)

"Art. 29.1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodziła dziecko"

Masz jakieś pytania ?

S.
Jedynie ciągłość okresów ubezpieczenia chorobowego ma znaczenie. Jeśli przerwa
między okresami ubezpieczenia była dłuższa niż 30 dni, to zasiłek chorobowy
(także wynagrodzenie chorobowe) przysługuje dopiero po 30 dniach ubezpieczenia.
lajt.onet.pl/firma/1423135,eksperci_szczegol.html?offset=47

S.
magdzie napisała:

> Mam ochote panne sprawdzic, ale nie wiem czy mam na to 33 dni robocze czy
> kalendarzowe.

To nie ma znaczenia. Możesz złożyć wniosek o skontrolowanie pracownika, czy
wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego celem i w okresie, kiedy mu płacisz
wynagrodzenie chorobowe, i w okresie, kiedy ZUS mu płaci zasiłek chorobowy.

"Czy w przypadku podejrzeń co do zasadności zwolnienia lekarskiego pracodawca,
który nie jest upoważniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i
wypłaca tylko wynagrodzenie chorobowe, ma prawo zainicjować kontrolę?
Tak. Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy sprawują
lekarze orzecznicy ZUS. Może być ona wszczęta na wniosek pracodawcy nie tylko,
gdy wypłaca zasiłek chorobowy, ale także, gdy wypłaca wynagrodzenie za okres
choroby. "
krapkowice.net/kurier,art,id_6250

S.
Gość portalu: Cave napisał(a):

> Jest problem: 5-osobowa rodzina i główny żywiciel (precyzując, żeby
> nie urazić żadnej matki - główny dostawca kasy) jest chory na
> depresję. Namawianie go do renty uważam za zły pomysł - nie wiem,
> ile ona w tej chwili dokładnie wynosi, ale nie sądzę, żeby było to
> więcej niż 500 PLN.

Wysokość renty zależy od wysokości płaconych składek. Renta to nawet 2000 zł

> 500 PLN na 5 osób to jest NIC.

500 zł to jest coś. Szczególnie, ze poza tym renta daje ubezpieczenie zdrowotne
całej rodzinie, oraz nie jest przeszkodą w dalszej pracy.

> Jedyne wyjście - moim zdaniem - to iść na jakiś czas (kilka
> miesięcy - około trzech) na zwolnienie lekarskie, podleczyć depresję
> i wracać do pracy.

Jest to złe rozwiązanie, bo zasiłek chorobowy przy DG jest groszowy (tak jak
groszowe są składki chorobowe). Do tego na zwolnieniu chorobowym, w odróżnieniu
od reny, nie wolno pracować. Zakładamy przy tym, że autor wątku w ogóle
przystąpił do ubezpieczenia chorobowego, które jest w DG dobrowolne.

S.
snajper55 napisał:

> Zwolnienie lekarskie nie ma dla zleceniodawcy (to nie jest
pracodawca) żadnego
> znaczenia. Przypadek choroby powinien być uregulowany w umowie
zlecenia.
> Dodam jeszcze, że zlecenia nie musisz wykonywać osobiście, tak
więc znajdź sobi
> e
> zastępstwo. Chyba, że w umowie jest wymóg osobistego wykonywania
zklecenia.
>
> S.

Ha ha ha, jasne....

Tak wiec autorze watku, zwolnienie lekarskie, co wiecej zasilek
chorobowy przysluguje osobie wykonujacej umowe zlecenia jednakze pod
pewnymi warunkami:

jesli osoba ta:
- podlega obowiazkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytulu
umowy zlecenia, zostala zgloszona do tych ubezpieczen,
- zostala zgloszona do dobrowolnego ub. chorobowego, taki wniosek
musi wyplynac od ubezpieczonego,
- posiada okres wyczekiwania (czyli okres ubezpieczenia chorobowego
z tytulu umowy zlecenia) min. 180 dni, sa tez wyjatki kiedy ten
okres nie musi byc zachowany

W takim wypadku od pierwszego dnia zwolnienia nalezy sie zasilek
chorobowy.
Przy umowie zlecenia jest taka roznica, ze nie ma wynagrodzenia
chorobowego (ktore przysluguje pracownikom i nakladcom i obciaza
pracodawce) tylko od razu wyplacany jest zasilek chorobowy
finasowany przez ZUS.

za:
www.zus.pl/files/komentarz_chorobowy.pdf
ZUS wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
* nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego albo
* nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429

S.
to że nie płacisz składki chorobowej to błąd, i to nie dlatego że nie będziesz mieć ewentualnego zasiłku w razie choroby ale dodatkowo mimo choroby będziesz musiała płacić zus (bo nie będziesz mieć zasiłku), a składka ta przy małym zusie to aż 8,28
w każdej chwili możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
niewiem co księgowy ma na myśli mówiąc o 800 zł, tyle (konkretnie 789,24) wynosi cały zus przedsiębiorcy który nie korzysta z ulgi na pierwsze dwa lata, ale przecież można być na małym zusie i mieć chorobowe
zasiłek ZUS wypłaca w przypadku choroby w ciąży i macierzyńskiego w wysokości 100% średniej z 12 m-cy, ale musisz płacić składkę zdrowotną, w rezultacie zdaje się wychodzisz na zero

obliczmy
załóżmy że płacisz mały zus i jesteś ubezpieczona do chorobowego
średnia podstawa wymiaru to 337,80 (upraszczając biorę 2008 rok) odjąć składki 13,71% = 291,49 / 30 = 9,72 za jeden dzień zasiłkowy
czyli za miesiąc mamy te 291,49 odjąć podatek 55,40 to daje wypłaty 236,20
ale musisz zapłacić zdrowotne aktualnie 215,35
czyli zostaje aż całe 20,85
Zasiłek macieżyński należy się osobie która opłaca składki
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli nie jest zatrudnina,
nie prowadzi działalności gospodarczej ale płaciła dobrowolne składki,
to po 180 dnach karencji należy się jej zasiłek (każdy wypłacany z
zus, chorobowy, macieżyński, opiekuńczy)
Kompletna bzdura! Jedyne przesłanki, jakie musisz spełnić, aby ubiegać się o
zasiłek chorobowy lub (jeżeli zwolnienie jest krótkie) wynagrodzenie za czas
choroby płacone przez pracodawcę określone są przepisami art. 4 i następnych
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 267 ze zmianami).

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy
z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Okres zasiłkowy nie może przekroczyć nieprzerwanego okresu niezdolności,
wynoszącego między innymi w przypadku ciąży, 182 dni.

Jeżeli bowiem okres ten będzie większy niż 182 dni nieprzerwanego okresu
zasiłkowego (mówiąc inaczej tzw. ciągiem lub z dopuszczalnymi przerwami), to
zasiłek chorobowy nie przysługuje. Po spełnieniu określonych warunków, z których
najważniejszym jest dalsza niezdolność do pracy, ubezpieczonej przysługuje
świadczenie rehabilitacyjne.

Tak więc, jeżeli istnieje niezdolność do pracy, to psim obowiązkiem lekarza jest
wystawienie ZUS ZLA (dawniej - L4), chyba że nastąpił już FAKTYCZNY poród, to
sytuacja uprawnia do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o urlop macierzyński,
do którego po spełnieniu określonych warunków przysługuje zasiłek macierzyński.

Pozdrawiam,

Arek (mąż Kasi - 23tc ))
izarepa
czyli jestes osoba bezrobotną? ZUS opłaca pracodawca meżą za
Twojego meża z tyt zatrudnienia, nie za Ciebie !!@!
Jesli nie jesteś osobą współpracującą (przy działalnosci meżą ) i
nie jesteś nigdzie zatrudniona i z tego wynika, ze nie przystąpiłas
do ubezpieczenia chorobowego to nie dostaniesz nic, bo nie masz
prawa do zadnego zasiłku macierzyńskiego. No chyba, ze jestes osobą
bezrobotną i pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i jeśli urodzisz w
czasei trwania okresu pobierania zasiłu wtedy twój zasiłek jest
przedłuzany o kilka miesięcy (miesięcy trwania macierzyńskiego)
okres wyczekiwania to czas od zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego do nabycia prawa do wypłaty zasiłku chorobowego, więc u Ciebie
zasiłek należny. Więc jeżeli nie zalegasz ze składkami i dokonywałaś ich
terminowo to dostaniesz wypłatę zasiłku.

Tak na marginesie ostatnio dowiedziałam się, że aby uzyskać zasiłek macierzyński
nie ma tego okresu wyczekiwania, można założyć działalność w lipcu, urodzić w
sierpniu i ZUS płaci ) Szkoda, że nie wiedziałam, dy zaszłam w ciążę z synkiem...
Nie, wzialem to z glowy, a Tobie pomerdalo sie slowko "nieprzerwanego".
Okres wyczekiwania:
"Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku
chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego."

Zasiłek chorobowy:
"Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:
- pracownikom - od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym,..."
Cytaty sa od zrodla www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429

Wystarczy wejsc, poczytac i juz nie strzepic jezyka po proznicy.
I zapewniam Cię, ze doskonale wiem jak uciazliwe sa chorobowe pracownikow bo sam
jestem pracodawca. Ale na pewno nie z powodu zwolnien typu 30 dni choroby i
jeden dzien pracy, bo to jest mi dokladnie obojetne.
Dzierżż!!!
W niektórych przypadkach zasiłek chorobowy przysługuje bez okresu
wyczekiwania. Dotyczy to:
• absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci
ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia
chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły,
ubezpieczonych, których niezdolność do pracy spowodowana została
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
ubezpieczonych obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej
10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
• posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia
chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.
zosienta napisała:

> W niektórych przypadkach zasiłek chorobowy przysługuje bez okresu
> wyczekiwania. Dotyczy to:
> • absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci
> ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia
> chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły,
> • ubezpieczonych, których niezdolność do pracy spowodowana została
> wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
> • ubezpieczonych obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej
> 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
> • posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia
> chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.
Hehehe, to wiem, ale niestety lub w niektórych przypadkach stety nie
kwalifikuję sie do żadnej z tych grup

raczej próbuję dociec, czy, jeśli pójdę na zwolnienie bezpłatne (bo nie
przetrwam okresu wyczekiwania), to czy czas spędzony na zwolnieniu zaliczy mi
się w poczet tego okresu. Reasumując, czy w okresie wyczekiwania trzeba być cały
czas zdolnym do pracy, by po tym okresie przysługiwał zasiłek chorobowy

Dzięki!
pachnacygroszek napisała:

> Owszem, ale w przypadku gdy podpiszesz oświadczenie o dobrowolnym objęciu ubezp
> ieczeniem chorobowym.

Nie. Zleceniodawca ma obowiązek przekazywać składkę na ubezpieczenie zdrowotne
niezależnie od tego , czy zleceniobiorca przystąpił do ubezpieczenia chorobowego.

> Wizyty u lekarza- na podstawie podbitej książeczki ubezp
> ieczeniowej. L4 dopiero po upływie 180 dni od momentu odprowadzania składek.

Nie L4, tylko zasiłek chorobowy pod warunkiem, że zleceniodawca zdecydował się
na ubezpieczenie chorobowe.

Do 180 dni wlicza się poprzednie okresy opłacania składek, jeśli nie było między
nimi przerwy dłuższej niż 30 dni.

S.
> W moim tzw. "mieście" to jeszcze pracodawca narzuca warunki i raczej nie będzie
> chciał tych składek odprowadzić.
A co tu zleceniodawca ma do "chcenia"?
Zapoznaj się z zasadami płacenia składek od umów zlecenia i nie myl ubezpieczenia chorobowego ze zdrowotnym:
www.idn.org.pl/sonnszz/umowy_zlecenia.htm
www.msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zlecenie;i;dzielo;-;jakie;skladki,97,0,224097.html
www.jobuniverse.pl/artykuly/21280.html
> sy. Pora skończyć z tym i nie dać się więcej doić, idę na zasiłek i mam to wszy
> stko w .. głębokim poważaniu.
Słusznie, zgodnie z zasadą: "na złość babci odmrożę sobie uszy"
Gość portalu: Zuzia napisał(a):

> Witam!
> Od paru tyg jestem w ciąży, ale dowiedzialam sie ze od 1 stycznia 2008
> likwiduja nasz zaklad pracy,
> co się ze mną stanie?czy zostanę bez grosza? a co z zasiłkiem macieżynskim,

Zasiek macierzyński będzie Ci się należał.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa

"Art. 30 ust. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia
dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w
okresie ciąży:
1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy"

S.
mitkak1 napisała:

> Jak to jest przy działalności gospodarczej, kiedy się jest w ciązy,
> z macierzyńskim i zwolnieniami? Czy wtedy coś przysługuje? Gdzie
> mogłabym to zna;eżć?

Przysługuje Ci zasiłek macierzyński oraz urlop macierzyński (w tym sensie, że
nie płacisz wtedy składek). Zasiłek chorobowy przysługuje Ci, jeśli przystąpiłaś
do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

ww2.tvp.pl/1673,20050315187076.strona

S.
druk N-10 wypełnia pracodawca, a kto ci dał druk Z10? Jego wypełnia sie tylko
wtedy gdy ustanie tytuł ubezpieczenia chorobowego, zostałas zwolniona będąc na
L4? Bo jezeli normalnie pracujesz na umowę o prace to powinnas wypełnic druk
NP7, jeżeli zostałas zwolniona z pracy i pobierasz zasiłek dla bezrobotnych
wtedy tracisz prawo do zasiłku chorobowego jak i rehabilitacyjnego
umowa o dzieło na macierzyńskim / zwolnieniu
Cześć, czy wiecie może jak to jest z możliwością zawaracia umowy o dzieło (z
innym pracodawcą) na urlopie macierzyńskim? Czy jest to dozwolone prawnie?
Na razie znalazłam na www sprzeczne opinie:

ZUS radzi: "Zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia
chorobowego. Pobierając je, nie możemy pracować zarobkowo w żadnej formie."

poradaprawna.pl: "W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego można dorabiać
np. w ramach umowy zlecenia bez utraty prawa do tego świadczenia. Podjęte
zatrudnienie nie powinno uniemożliwiać osobistej opieki nad małym dzieckiem.
Należy poinformować płatnika składek o tym, że dorabia Pani będąc na urlopie
macierzyńskim."

Podobne pytanie mam odnośnie zwolnienia pod koniec ciąży. Chciałabym w tym
czasie pisać teksty w domu na umowę o dzieło. Czy któraś z Was zna się na tym
albo miała takie doświadczenia?

Pozdrawiam
Agnieszka
Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodziła dziecko;
2) przyjęta dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu
opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
3)19) przyjęta dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia
rodzinnego.

To jest takie jakby wynagrodzenie (choć wynagrodzenie to nie jest, bo
wynagrodzenie jest za coś, jak np za pracę, dlatego nazywa się to zasiłek) za
czas opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Przysługuje pracownikowi który ma
przerwę w pracy i nie pobiera przez ten czas wynagrodzenia za pracę.
Przysługuje w wysokości normalnego wynagrodzenia (średnia z 12 m-cy) i jest
finansowany przez ZUS.
Witaj, Niestety termin rozpoczęcia urlopu wychowawczego nie ulega w takim
wypadku przesunięciu. A zgodnie z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa: " Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy
niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

1) urlopu bezpłatnego;
2) urlopu wychowawczego;
3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z
wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia
chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania."
Pozdrawiam
Wszystko wskazuje na to, że to jest 30 dni
Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonym, którzy podlegają
ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jednak nie
zawsze od pierwszego dnia tego ubezpieczenia. Obowiązuje ich bowiem tzw. okres
wyczekiwania na prawo do zasiłku.

Dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu:
• obowiązkowo - zasiłek chorobowy przysługuje po upływie 30 dni nieprzerwanego
ubezpieczenia chorobowego,
• dobrowolnie - zasiłek chorobowy przysługuje po upływie 180 dni nieprzerwanego
ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego zalicza się poprzednie
okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowo, jak i
dobrowolnie), jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była
spowodowana:
• urlopem wychowawczym,
• urlopem bezpłatnym lub
• odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego
to znalazłam - "ZUS radzi" w tvp1
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem w ciąży, którą źle znoszę.
Opłacam regularnie składki, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Na
jaki zasiłek chorobowy mogę liczyć? Czy ZUS zwolni mnie z obowiązku płacenia
składek na ubezpieczenie społeczne na czas zwolnienia lekarskiego?

Osoba prowadząca działalność, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego i spełnia jego warunki, ma prawo do zasiłku chorobowego. Będzie on –
podczas ciąży - wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru. Otrzyma Pani
również urlop i zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka. I oczywiście za
okres korzystania z zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego nie opłaca Pani
składek. Nie uzyska Pani natomiast urlopu wychowawczego. Ten przywilej
przysługuje jedynie pracownikom. A nie mają do niego prawa osoby – tak jak
Pani – prowadzące działalność czy też pracujące na zleceniach.
Paulina pozwól że zapytam, mimo że sprawa jest zamknieta. Czy ty orientujesz
sie jaka jest konsekwencja opóźnienia wpłaty składki na ubezpieczenie
chorobowe? Tu nie chodzi o odsetki, bo mi dynda akurat czy zapłacę odsetki czy
nie. Fakt opóźnienia wpłaty na uezpieczenie chorobowe (zwane popularnie "51")
powoduje automatyczne wypadnięcie z terminu płatności czyli na chłopski rozum
tłumacząc (nie jestem fanką uprawniczania na siłę tekstu) tracę prawo do
wszelkich swiadczeń chorobowych (zasiłek, szpital itp). Aby je odzyskać muszę
złożyć prośbę do ZUSu o przywrócenie terminu płatności lub od nowa zgłosić się
do ubezpieczenia chorobowego. Po powtórnym ubezpieczeniu przez pół roku nie
otrzymam jednak żadnych śwaiadczeń gdyż tyle wynosi karencja.
A na przyszłość dobra rada, nie wypowiadaj sie na tematy, na dodatek strasznie
nadętym tonem, jeżeli nie berdzo wiesz jak to działa w praktyce.
Ps. Urząd skarbowy również bierze pod uwagę datę na stemplu mimo że pieniążki
spływają do nich później. Tak więc jest więcej przypadków w których twoje
paragrafy słabo się sprawdzają w praktyce.
maesstra napisała:

> na jakiej podstawie zus może zabrać prawo do zasiłku chorobowego ???

Podstawy prawnej nie znam, nie zagłębiałam się w to. Wiem jedynie, że takie
sytuacje się zdarzają. Musiałabyś pogrzebać w ustawach bądź podpytać konkretnie
w ZUS-ie. poniżej kilka cytatów.

"NAJPIERW 30 DNI UBEZPIECZENIA, POTEM ŚWIADCZENIA

Przed przekazaniem podwładnemu wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego sprawdźmy,
czy przebył okres wyczekiwania. Jeśli nie, nie musimy mu nic dawać

Zanim pracownik uzyska wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, musi
się wykazać 30-dniowym okresem wyczekiwania. Chodzi w zasadzie o 30 dni
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Wliczamy też poprzednie ubezpieczenie,
jeśli przerwa nie przekroczyła 30 dni lub przekroczyła, ale z powodu:

- urlopu wychowawczego,
- urlopu bezpłatnego,
- czynnej służby wojskowej żołnierza niezawodowego."

źródło:
www.rp.pl/artykul/99983,96177_Pracownik_na_zwolnieniu_lekarskim_dostaje_nizsze_wynagrodzenie_albo_zasilek.html
Witam. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po
ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie
ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem
przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie
umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą
umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.
Dziewczyny czy ja dobrze rozumiem?!
Pewnie powtórzę wątek ale może mi odpowiecie.Wyczytałam na stronie ZUS-u
,,Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:
-pracownikom-od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.,,
To znaczy że te 182 dni liczy się dopiero po 33 dniach zwolnień lekarskich?
Czy może 182 dni zawiera już te 33 dni i po ich upłynięciu
trzeba składać wniosek o zasiłek rechabilitacyjny?Trochę nieskładnie napisałam
ale z góry dziękuję za odpowiedzi.Anka
Gość portalu: gosc napisał(a):

> Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
> ubezpieczeniem chorobowym- od 34. dnia niezdolności do pracy w roku
> kalendarzowym, Jeżeli jest to firma zatrudniająca powyżej 20 osób to sama
> wypłaca zasiłek chorobowy

ok, rozumiem, dzięki.
czyli jeżeli jest mniej osób niż 20 to płaci ZUS.
A skąd ZUS bierze informację o tym, że pracownik choruje dłużej, i że np. od
tego miesiąca to ZUS ma płacić zasiłek? czy zasiłek ma być wypłacany przez ZUS
tak jak pensja, czyli do 10 dnia następnego miesiąca?
Ciągłość składek nie jest bynajmniej konieczna do uzyskania prawa do zasiłku
macierzyńskiego.
Warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka w okresie
ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego. Przysługuje bez okresu
wyczekiwania więc nawet gdybyś urodziła dziecko w pierwszym dniu po powrocie z
urlopu bezpłatnego zasiłek Ci się należy, gorzej gdybyś urodziła dziecko w
czasie urlopu bezpłatnego, wtedy zasiłek nie przysługuje ale chyba nie o to Ci
chodzi.
Co do zasiłku chorobowego też nie ma problemu. Zasiłek chorobowy co prawda
przysługuje po 30 dniowym okresie wyczekiwania (przy umowie o pracę) ale do
tych 30 dni zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia jesli przerwa między
nimi spowodowana była m.in. urlopem bezpłatnym. Oznacza to tyle, że jeśli masz
już te 30 dni ubezpieczenia chorobowego i wybierasz się na urlop bezpłatny
zasiłek chorobowy będzie Ci przysługiwał od pierwszego dnia po powrocie do
pracy. Zasiłek nie przysługiwałby gdybyś zachorowała w czasie urlopu
bezpłatnego i dokładnie za okres choroby przypadającej na urlop bezpłatny.
Przykładowo: urlop bezpłatny 1-31.03.2006, choroba od 15.03.2006 do 15.04.2006,
zasiłek nie przysługuje za okres 15-31.03.2006 (bo w czasie urlopu
bezpłatnego), za następny okres 1-15.04.2006 zasiłek chorobowy normalnie
przysługuje (oczywiście przed urlopem bezpłatnym spełniony wymagany okres
wyczekiwania).

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Art. 7 ustawy zasiłkowej
Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do
pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy
trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni
od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Upadłość czy likwidacja nie ma tu nic do rzeczy.
drt2 napisała:

> witam mam pytanie czy przysluguje zasilek chorobowy po rozwiazaniu umowy o
> prace przez pracodawce jesli choroba nastapila w terminie 14 dni po ustaniu
> zatrudnienia.

Tak, jeśli nastąpiła nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia
chorobowego i trwa nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni (poza pewnymi
wyjątkami).

> Kto jet platnikiem w takim wypadku tzn kogo trzeba wpisac na
> zwolnieniu - byly zaklad pracy?

Jako płatnika składek wpisuje się były zakład pracy. Płatnikiem zasiłku jest ZUS.

> Czy zwolnienie trzeba dostarcyc do ZUS i w jakim terminie?

Tak. W ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Np.: www.wydawnictwo.dragowski.pl/index.php?ID=1001761&id_artykul=1309741

S.

>